Rozwiązania

Certyfikaty i licencje

Posiadamy certyfikaty zgodności z wymaganiami Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) oraz PCI PIN Certificate of Compliance, 3DS Certificate of Compliance

 • Processing ATM, POS oraz odpowiednie testy ADVT, VpTT, MTIP
 • Processing eCommerce
 • Certyfikowany procesor transakcji 3D Secure od strony wydawcy (ACS) oraz Agenta rozliczeniowego (3D Server v.2.2) i bibliotek 3DS SDK
 • Processing transakcji kartowych
certyfikaty i licencje

 • Certyfikat zgodności Z PCI PIN

  Certyfikat zgodności Z PCI PIN

  Standard bezpieczeństwa PCI PIN zawiera wymagania dotyczące bezpiecznego zarządzania, przetwarzania i przesyłania osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) podczas procedowania transakcji kartą płatniczą online i offline w bankomatach oraz terminalach POS.

 • Certyfikat zgodności Z PCI PIN

  Certyfikat zgodności z PCI 3DS

  Standard bezpieczeństwa PCI 3DS ma zastosowanie do środowisk, w których używane są ACS, DS i/lub 3DS Secure. Certyfikat gwarantuje, że spełniamy obowiązujące regulacje i procedury bezpieczeństwa oraz że nasze środowisko i operacje 3D Secure zawierają wszystkie kompotnenty umożliwiające sprawne i bezpiecznie przeprowadzanie i procesowanie transakcji z użyciem 3D Secure.

 • Certyfikat zgodności Z PCI PIN

  Certyfikat zgodności Z PCI DSS

  Standard bezpieczeństwa PCI DSS został opracowany w celu wspierania i zwiększania bezpieczeństwa danych posiadaczy kart. PCI DSS wprowadza i reguluje spójne standardy bezpieczeństwa danych na całym świecie. Certyfikat ten świadczy o spełnieniu wymagań technicznych i operacyjnych mających na celu ochronę danych kont. PCI DSS dotyczy wszystkich podmiotów zaangażowanych w przetwarzanie kart płatniczych — w tym sprzedawców, procesorów, agentów rozliczeniowych, wydawców i dostawców usług.