Kariera w ITCARD

Nowoczesne płatności zrewolucjonizowały nasze życie, wpływając na rozwój eCommerce czy pozwalając płynnie działać platformom online’owym i aplikacjom mobilnym. Dziś branża płatności to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki, wykorzystujący najnowsze zdobycze technologiczne. Jesteśmy liderem na rynku płatności, wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby nadać kierunek branży płatności. Pracujemy z największymi graczami w tej branży. Jeśli tak jak my lubisz wyzwania, chcesz nadać kierunek swojej karierze, współpracować z ekspertami i zdobyć cenne doświadczenie – dołącz do nas!

Zobacz oferty
.

TEAM ITCARD!

Za każdym sukcesem naszej firmy stoją ludzie – nasi pracownicy! To dzięki ich działaniom, zaangażowaniu i motywacji każdego dnia rozwijamy się i zmierzamy do wspólnego celu. Wyznajemy wspólne wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Stawiamy na pracę zespołową, partnerskie relacje, indywidualne podejście i elastyczny model pracy. Poszukujemy osób takich, jak my – otwartych, pełnych pasji i zaangażowanych! W ITCARD masz realny wpływ na swoją pracę i realizowane projekty. Cenimy sobie proaktywność i zaangażowanie naszych pracowników oraz doceniamy ich inicjatywy. W pełni wykorzystujemy potencjał naszego zespołu, tworząc wewnętrzny rynek pracy. Stały rozwój ITCARD i szerokie portfolio oferowanych usług oraz rozwiązań pozwala mierzyć się z nowymi wyzwaniami, oraz rozwijać się w różnych obszarach.

Na co możesz liczyć z naszej strony?

prywatna opieka medyczna

Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie, bo chcemy dbać o Twoje zdrowie.

ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie, aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twoim najbliższym.

świadczenia prorodzinne

Świadczenia prorodzinne w postaci m.in. dodatków finansowych czy wyprawki dla każdego dziecka oraz konkursów i pikników rodzinnych.

pomoc socjalna

Pomoc socjalną na wypadek niespodziewanych sytuacji losowych, w postaci pożyczek pracowniczych, zapomóg i finansowania przeprowadzki.

elastyczny system pracy

Elastyczny system pracy w trybie hybrydowym – częściowo w naszym nowoczesnym i wygodnym biurze, częściowo zaś w lokalizacji, którą wybierzesz.

nagrody i premie

Nagrody i premie – przyznawane miesięcznie lub rocznie, także premie uznaniowe i nagrody jubileuszowe.

wsparcie w rozwoju

Wsparcie Twojego rozwoju poprzez kursy językowe i szkolenia specjalistyczne, udział w konferencjach branżowych, a także finansowanie zakupu literatury specjalistycznej.

nauka zdrowego dożywiania

Inicjatywy związane z nauką zdrowego odżywiania, bilety do kina, fotele do masażu w biurze oraz imprezy integracyjne.

Otwarte rekrutacje

 • Manager aplikacji (Warszawa)

  Zobacz szczegóły

  Do Twoich zadań należeć będzie:

  • zarządzanie zmianami w istniejących aplikacjach,
  • współpraca i nadzór nad rozwojem nowych aplikacji, 
  • zarządzanie istniejącymi aplikacjami o znaczeniu krytycznym oraz monitoring poprawności działania aplikacji pod kątem dostępności usług,
  • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie zapewnienia ciągłości pracy systemów oraz ich wysokiego poziomu dostępności,
  • koordynacja i prowadzenie szkoleń dla użytkowników aplikacji,
  • wsparcie techniczne w opracowywaniu dokumentacji projektowej,
  • pełnienie funkcji dodatkowego wsparcia dla użytkowników aplikacji.

  Jeśli:

  • posiadasz wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
  • potrafisz myśleć koncepcyjnie oraz posiadasz umiejętności analityczne,
  • jesteś graczem zespołowym i wyznajesz zasadę #cooperation works!,
  • potrafisz identyfikować powiązania i zależności z różnych obszarów systemu,
  • posiadasz umiejętność znajdowania sposobów rozwiązywania lub zapobiegania problemom i proaktywnego radzenia sobie z nimi,
  • podejmujesz inicjatywę przy realizowanych zadaniach oraz bierzesz odpowiedzialność za rezultat,
  • swobodnie komunikujesz się w języku angielskim,
  • umiesz wyznaczać priorytety w pracy wielozadaniowej, 
  • doświadczenie przy pracy z systemami wysokiej dostępności będzie atutem.

  Sprawdź co mamy Ci do zaoferowania 👇🏻

  My gwarantujemy Ci:

  • pracę nad ciekawymi projektami w strukturach polskiego lidera w przetwarzaniu elektronicznych transakcji finansowych,
  • współprace z ekspertami, możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń,
  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
  • elastyczne godziny pracy, możliwość pracy w formie hybrydowej,
  • dodatkowe dni płatne przy B2B,
  • dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin,
  • program rekomendacji pracowników,
  • pakiet benefitów opłacany przez pracodawcę (m. in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport, kurs języka angielskiego),
  • szkolenia z zakresu aplikacji i systemów wsparcia,
  • praca w zespole otwartym na współpracę i wymianę doświadczeń.

  Aplikuj na stanowisko: Manager aplikacji (Warszawa)

   więcej
   Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl
  • Specjalista/tka ds. Integracji systemów POS (Warszawa)

   Zobacz szczegóły

   Do Twoich obowiązków należeć będzie:

   • integracja terminali POS z kasami fiskalnymi i systemami kasowymi,
   • implementacja protokołów (m.in. FROB) w aplikacjach płatniczych POS,
   • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań we współpracy z klientami,
   • rozwiązywanie problemów integracji z systemami klientów,
   • tworzenie i aktualizacja dokumentacji wdrożonych integracji.

   Jeśli:

   • posiadasz wykształcenie wyższe informatyczne lub doświadczenie w zakresie integracji systemów,
   • potrafisz myśleć koncepcyjnie oraz posiadasz umiejętności analityczne,
   • jesteś kreatywny/a,
   • swobodnie komunikujesz się w języku angielskim,
   • posiadasz umiejętność znajdowania sposobów rozwiązywania problemom i proaktywnego radzenia sobie z nimi,
   • podejmujesz inicjatywę przy realizowanych zadaniach oraz bierzesz odpowiedzialność za rezultat,
   • komunikatywność i łatwość utrzymywania relacji to Twoja mocna strona.
   • jesteś graczem zespołowym i wyznajesz zasadę #cooperation works!,
   • znasz protokół FROB i rozwiązania kasowe / kas fiskalnych,
   • sprawnie poruszasz się w systemach: Windows, Linux, Android,
   • doświadczenie przy pracy z systemami wysokiej dostępności będzie atutem.

   Mile widziana jest znajomość JIRA / REDMINE / XLM / JSON oraz branży i rynku usług płatniczych

   Sprawdź co mamy Ci do zaoferowania 👇🏻

   My gwarantujemy Ci:

   • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B, 
   • elastyczne godziny pracy, możliwość pracy w formie hybrydowej, 
   • dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin,  • płatne wolne dni przy B2B, 
   • program rekomendacji pracowników, 
   • szkolenia z zakresu aplikacji i systemów wsparcia, 
   • możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze technologii płatniczych, 
   • praca w zespole otwartym na współpracę i wymianę doświadczeń, 
   • pakiet benefitów opłacany przez pracodawcę (m. in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport, kurs języka angielskiego).

   Aplikuj na stanowisko: Specjalista/tka ds. Integracji systemów POS (Warszawa)

    więcej
    Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl
   • Business IT architect (Warszawa)

    Zobacz szczegóły

    Do Twoich zadań należeć będzie:

    • projektowanie architektury systemów i aplikacji.
    • pełnienie roli kluczowego łącznika we wszystkich obszarach funkcjonalnych poprzez ścisłą współpracę z obszarem IT, biznesem i dostawcami zewnętrznymi w celu zebrania i przygotowania wymagań biznesowych i technicznych. 
    • modelowanie procesów i przekładanie ich na propozycję rozwiązania systemowego i aplikacyjnego wraz z uzasadnieniem biznesowym.
    • weryfikacja zgodności rozwiązania z wymaganiami i założeniami. 
    • nadzorowanie wdrażanych rozwiązań.
    • analiza i proaktywne definiowanie luk lub nieefektywności w ramach procesów biznesowych i architektury systemu.
    • analiza i ocena rozwiązań rynkowych i ich przydatności dla organizacji.
    • współudział we wdrażaniu zmian architektury systemu oraz jej monitorowania.
    • dokumentowanie rozwiązań technicznych.
    • monitorowanie rynkowych trendów rozwojowych.
    • proaktywne definiowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań. 
    • koncentracja na zaspokojeniu potrzeb klientów oraz dbanie o utrzymywanie dobrych relacji z nimi. 

    Jeśli:

    • posiadasz wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
    • potrafisz myśleć koncepcyjnie oraz posiadasz umiejętności analityczne,
    • jesteś kreatywny/a,
    • swobodnie komunikujesz się w języku angielskim,
    • potrafisz identyfikować powiązania i zależności z różnych obszarów systemu,
    • posiadasz umiejętność znajdowania sposobów rozwiązywania lub zapobiegania problemom i proaktywnego radzenia sobie z nimi,
    • podejmujesz inicjatywę przy realizowanych zadaniach oraz bierzesz odpowiedzialność za rezultat,
    • umiesz wyznaczać priorytety w pracy wielozadaniowej, 
    • jesteś graczem zespołowym i wyznajesz zasadę #cooperation works!,
    • masz pozytywne nastawienie i cechuje Cię otwartość,
    • doświadczenie przy pracy z systemami wysokiej dostępności będzie atutem.

    Mile widziana jest znajomość Oracle i Cassandra oraz branży i rynku usług płatniczych.

    Sprawdź co mamy Ci do zaoferowania 👇🏻

    My gwarantujemy Ci:

    • pracę nad ciekawymi projektami w strukturach polskiego lidera w przetwarzaniu elektronicznych transakcji finansowych,
    • współprace z ekspertami, możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń,
    • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
    • elastyczne godziny pracy, możliwość pracy w formie hybrydowej,
    • dodatkowe dni płatne przy B2B,
    • dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin,
    • szkolenia z zakresu aplikacji i systemów wsparcia,
    • praca w zespole otwartym na współpracę i wymianę doświadczeń;
    • program rekomendacji pracowników;
    • pakiet benefitów opłacany przez pracodawcę (m. in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport, kurs języka angielskiego).

    Aplikuj na stanowisko: Business IT architect (Warszawa)

     więcej
     Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl
    • Manager Rozwoju Aplikacji POS (Warszawa)

     Zobacz szczegóły

     Do Twoich obowiązków należeć będzie:

     • rozwijanie nowych funkcjonalności w aplikacji POS we współpracy z dostawcami rozwiązań płatniczych, w tym Visa i Mastercard, BLIK, oraz innymi systemami płatniczymi tj. American Express, Diners Club, UnionPay, JCB;
     • współpraca z klientami w zakresie dotyczącym utrzymania, modyfikacji i wdrażania aplikacji; 
     • zarządzenie procesami zmiany w aplikacji w ramach projektów rozwojowych;
     • zarządzanie konfiguracją i parametrami terminali płatniczych oraz w systemach hosta transakcyjnego;
     • wsparcie dla jednostek operacyjnych oraz weryfikacja zgłoszeń użytkowników aplikacji;
     • testy funkcjonalne dla nowych wersji aplikacji;
     • wsparcie techniczne w opracowywaniu dokumentacji projektowej;
     • szkolenia dla podwykonawców firmy w zakresie instalacji aplikacji na terminalach POS.

     Jeśli:

     • posiadasz wykształcenie wyższe techniczne lub pokrewne lub posiadasz doświadczenie w zarządzaniu aplikacjami terminal-to-host (C+/linux, Android),
     • potrafisz myśleć koncepcyjnie oraz posiadasz umiejętności analityczne,
     • interesujesz się nowoczesnymi rozwiązaniami płatniczymi,
     • podejmujesz inicjatywę przy realizowanych zadaniach oraz bierzesz odpowiedzialność za rezultat,
     • komunikatywność i łatwość utrzymywania dobrych relacji to Twoja mocna strona,
     • umiesz wyznaczać priorytety w pracy wielozadaniowej,
     • jesteś otwarty na podejmowanie nowych działań i ciągły rozwój,
     • jesteś graczem zespołowym i tak jak my wyznajesz zasadę #cooperation works!
     • posiadasz znajomość j. angielskiego (poziom swobodnej komunikacji).

     Sprawdź co jeszcze mamy Ci do zaoferowania 👇🏻

     My gwarantujemy Ci:

     • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B.
     • elastyczne godziny pracy, możliwość pracy w formie hybrydowej.
     • dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin.
     • płatne wolne dni przy B2B.
     • program rekomendacji pracowników.
     • szkolenia z zakresu aplikacji i systemów wsparcia.
     • możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze technologii płatniczych.
     • praca w zespole otwartym na współpracę i wymianę doświadczeń.
     • pakiet benefitów, opłacanych przez pracodawcę (m. in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport, kurs języka angielskiego).

     Aplikuj na stanowisko: Manager Rozwoju Aplikacji POS (Warszawa)

      więcej
      Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl
     • Młodszy/a Specjalista/tka ds. Obsługi Biura (Warszawa)

      Zobacz szczegóły

      Do Twoich obowiązków należeć będzie:

      • prowadzenie i obsługa recepcji,
      • przyjmowanie gości oraz interesantów firmy,
      • dbanie o wizerunek firmy,
      • przyjmowanie oraz wysyłanie korespondencji wraz z jej ewidencjonowaniem,
      • prowadzenie elektronicznego rejestru faktur,
      • koordynacja obiegu dokumentów,
      • prowadzenie rezerwacji sal konferencyjnych na spotkania organizowane w warszawskim biurze oraz organizacja tych spotkań,
      • zaopatrywanie biura w artykuły niezbędne do jego funkcjonowania (spożywcze, biurowe, higieniczne, i inne) oraz kontrola ich stanu,
      • współpraca z firmami zewnętrznymi w bieżących sprawach administracyjno-technicznych,
      • dbanie o biuro oraz jego otoczenie.

      Nasze oczekiwania:

      • komunikatywność, otwartość i wysoka kultura osobista,
      • dobra znajomość pakietu MS Office,
      • prawo jazdy kat. B,
      • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
      • umiejętność pracy w zespole.

      Sprawdź co mamy Ci do zaoferowania 👇🏻

      My gwarantujemy Ci:

      • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
      • dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin.
      • program rekomendacji pracowników.
      • szkolenia z zakresu obsługi sprzętu, aplikacji i innych niezbędnych narzędzi,
      • pakiet benefitów opłacany przez pracodawcę (m. in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport, kurs języka angielskiego),
      • praca w zespole otwartym na współpracę i wymianę doświadczeń,
      • możliwość rozwoju wewnątrz organizacji.

      Aplikuj na stanowisko: Młodszy/a Specjalista/tka ds. Obsługi Biura (Warszawa)

       więcej
       Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl
      • Młodszy/a księgowy/a (Warszawa)

       Zobacz szczegóły

       ZADANIA NA STANOWISKU:

       • analiza, weryfikacja, dekretowanie dokumentów i księgowanie operacji gospodarczych,
       • księgowanie faktur kosztowych oraz wystawianie faktur sprzedażowych,
       • uzgadnianie stanów magazynowych,
       • analiza i uzgadnianie sald kont,
       • udział w zamknięciu miesiąca i roku,
       • udział w planowaniu budżetu oraz opracowywanie prognoz finansowych w ujęciu produktowym,
       • przygotowywanie raportów i sprawozdań dla Zarządu oraz dyrekcji,
       • przygotowywanie danych dla audytora zewnętrznego zgodnie z zapotrzebowaniem,
       • współpraca z administratorami technicznymi systemu finansowo-księgowego,
       • archiwizacja dokumentów.

       NASZE OCZEKIWANIA:

       • zdolności analitycznego myślenia,
       • umiejętność pracy w zespole,
       • dobra organizacja pracy,
       • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone obowiązki. 

       MILE WIDZIANE (dodatkowe informacje):

       Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

       Sprawdź co mamy Ci do zaoferowania 👇🏻

       My gwarantujemy Ci:

       • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
       • dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin,
       • program rekomendacji pracowników,
       • elastyczny czas pracy,
       • możliwości zdobycia cennego doświadczenia pod okiem ekspertów i praktycznych umiejętności w rozwojowej branży,
       • pakiet benefitów opłacany przez pracodawcę (m. in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport, kurs języka angielskiego),
       • praca w zespole otwartym na współpracę i wymianę doświadczeń.

       Aplikuj na stanowisko: Młodszy/a księgowy/a (Warszawa)

        więcej
        Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl

       Droga do ITCARD

       • 1

       • 2

       • 3

       • 4

       Oprócz rozmowy kwalifikacyjnej możemy zaprosić Cię na testy wiedzy, testy językowe lub assessment center.

       Na pokładzie

       Wchodząc na pokład ITCARD będziesz wdrażana/y do organizacji i przygotujesz się do pracy w naszej firmie.

       • Pomoże Ci w tym przydzielony specjalnie dla Ciebie opiekun wdrożeniowy.
       • Twój szef na bieżąco będzie przekazywał Ci feedback na temat Twojej pracy, uwzględniając obszary do rozwoju.
       • W ramach edukacji wewnętrznej nasz team przekaże Ci informacje niezbędne do pracy.
       .

       Healthy living

       Od 6 lat prowadzimy zintegrowane działania edukacyjne oraz zachęcające do aktywności fizycznej, wypoczynku, racjonalnego żywienia oraz utrzymania równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym. Zasada work life balance jest dla nas ważna. W ramach Projektu co roku organizujemy konkurs ITCARD Fighters oraz wydarzenia związane ze zdrowym stylem życia, dbamy o nasz rozwój oraz zdrowie mentalne. Wspieramy również zainteresowania i pasje naszych pracowników.

       Friendly Workplace

       W 2021 i 2022 roku otrzymaliśmy wyróżnienie, które jest dowodem, że warto z nami pracować. Dwa lata z rzędu jesteśmy bowiem w gronie najlepszych pracodawców w Polsce.

       Marka Pracodawcy.pl nagradza te firmy, które szanują i wspierają model równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, stawiają na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami, inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań.


       Zobacz, co mówią o nas pracownicy!

       • Bartosz Borowski

        Kierownik działu

        Praca w ITCARD to przede wszystkim praca z zespołem kreatywnych, przyjaznych osób, które stanowią zgrany team najlepszych specjalistów w branży płatniczej. Z mojej perspektywy największym plusem kariery w ITCARD jest dynamiczna możliwość rozwoju – każdy pracownik wykazujący potencjał i ambicje zawsze zostawał dostrzeżony i doceniony w organizacji. 7 lat, które już tu spędziłem, to zdecydowanie wartościowy czas, podczas którego miałem okazję pracować przy wielu ciekawych projektach, obserwując szybki i elastyczny rozwój całej firmy.

       • Paweł Budziński

        Senior Security Enigneer

        W ITCARD pracuję już̇ 8 lat, a wciąż̇ czuję, że się rozwijam, i nigdy się nie nudzę̨. Wpływ na to mają niewątpliwie coraz to nowsze wyzwania, którym staram się każdego dnia sprostać́ wraz z moim zespołem. Lubię̨ to, że mamy wspólne cele i wzajemnie się nakręcamy, by je zrealizować́. Cieszy mnie to, że swoimi działaniami wpływamy na szybki rozwój naszej firmy.