Kariera w ITCARD

Nowoczesne płatności zrewolucjonizowały nasze życie, wpływając na rozwój eCommerce czy pozwalając płynnie działać platformom online’owym i aplikacjom mobilnym. Dziś branża płatności to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki, wykorzystujący najnowsze zdobycze technologiczne. Jesteśmy liderem na rynku płatności, wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby nadać kierunek branży płatności. Pracujemy z największymi graczami w tej branży. Jeśli tak jak my lubisz wyzwania, chcesz nadać kierunek swojej karierze, współpracować z ekspertami i zdobyć cenne doświadczenie – dołącz do nas!

Zobacz oferty
.

TEAM ITCARD!

Za każdym sukcesem naszej firmy stoją ludzie – nasi pracownicy! To dzięki ich działaniom, zaangażowaniu i motywacji każdego dnia rozwijamy się i zmierzamy do wspólnego celu. Wyznajemy wspólne wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Stawiamy na pracę zespołową, partnerskie relacje, indywidualne podejście i elastyczny model pracy. Poszukujemy osób takich, jak my – otwartych, pełnych pasji i zaangażowanych! W ITCARD masz realny wpływ na swoją pracę i realizowane projekty. Cenimy sobie proaktywność i zaangażowanie naszych pracowników oraz doceniamy ich inicjatywy. W pełni wykorzystujemy potencjał naszego zespołu, tworząc wewnętrzny rynek pracy. Stały rozwój ITCARD i szerokie portfolio oferowanych usług oraz rozwiązań pozwala mierzyć się z nowymi wyzwaniami, oraz rozwijać się w różnych obszarach.

Na co możesz liczyć z naszej strony?

prywatna opieka medyczna

Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie, bo chcemy dbać o Twoje zdrowie.

ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie, aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twoim najbliższym.

świadczenia prorodzinne

Świadczenia prorodzinne w postaci m.in. dodatków finansowych czy wyprawki dla każdego dziecka oraz konkursów i pikników rodzinnych.

pomoc socjalna

Pomoc socjalną na wypadek niespodziewanych sytuacji losowych, w postaci pożyczek pracowniczych, zapomóg i finansowania przeprowadzki.

elastyczny system pracy

Elastyczny system pracy w trybie hybrydowym – częściowo w naszym nowoczesnym i wygodnym biurze, częściowo zaś w lokalizacji, którą wybierzesz.

nagrody i premie

Nagrody i premie – przyznawane miesięcznie lub rocznie, także premie uznaniowe i nagrody jubileuszowe.

wsparcie w rozwoju

Wsparcie Twojego rozwoju poprzez kursy językowe i szkolenia specjalistyczne, udział w konferencjach branżowych, a także finansowanie zakupu literatury specjalistycznej.

nauka zdrowego dożywiania

Inicjatywy związane z nauką zdrowego odżywiania, bilety do kina, fotele do masażu w biurze oraz imprezy integracyjne.

Otwarte rekrutacje

 • Manager Procesów Operacyjnych (Warszawa)

  Zobacz szczegóły

  Do Twoich zadań należeć będzie:

  • Opracowywanie i wdrażanie działań mających na celu optymalizację procesów oraz udoskonalenie jakości obsługi klienta w ścisłej współpracy z top managementem;
  • Analiza istniejących procesów rozliczeniowych i reklamacyjnych oraz zaplanowanie działań optymalizacyjnych i ich późniejsze wdrożenie;
  • Ustalanie priorytetów, planowanie, koordynacja i monitorowanie działań związanych z optymalizacją procesów w celu osiągnięcia założonych celów biznesowych;
  • Rozpoznawanie i ocena ryzyk związanych z realizowanymi procesami operacyjnymi;
  • Tworzenie i wdrażanie standardów oraz procedur operacyjnych;
  • Rozwiązywanie problemów operacyjnych;
  • Monitorowanie jakości usług i procesów operacyjnych oraz wprowadzanie zmian w celu usprawnienia działania firmy;
  • Zapewnienie ciągłości procesów biznesowych i efektywności operacyjnej;
  • Współpraca z innymi działami w firmie w celu zapewnienia płynnego funkcjonowania procesów biznesowych; 
  • Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących działań operacyjnych i przedstawianie ich kierownictwu;
  • Współpraca z zespołami IT w celu implementacji nowych rozwiązań i funkcjonalności.

  Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne;
  • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z procesami operacyjnymi w branży płatniczej lub bankowości;
  • Umiejętność mapowania procesów;
  • Doświadczenie w optymalizacji procesów;
  • Znajomość przepisów i standardów z obszaru rozliczeń i reklamacji;
  • Doskonałe umiejętności analityczne;
  • Umiejętność identyfikowania obszarów wymagających usprawnienia oraz proponowanie rozwiązań;
  • Dynamizm w działaniu;
  • Otwartość, komunikatywność i nastawienie na współpracę;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność zarządzania zespołem;
  • Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

  My gwarantujemy Ci:

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • Możliwość zdobycia doświadczenia w rozwojowej branży technologicznej;
  • Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy w formie hybrydowej;
  • Dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin;
  • Ubezpieczenie na życie;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Kartę Multisport;
  • Kurs języka angielskiego;
  • Program poleceń pracowniczych;
  • Integracje, konkursy i wydarzenia firmowe;
  • Ciekawą, pełną nowych wyzwań pracę w zespole ekspertów, otwartych na współpracę i wymianę doświadczeń.

  Aplikuj na stanowisko: Manager Procesów Operacyjnych (Warszawa)

   więcej
   Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl
  • Specjalista ds. Rozwoju Biznesu Terminali Płatniczych (Warszawa)

   Zobacz szczegóły

   Do Twoich zadań należeć będzie:

   • Generowanie pomysłów na nowe produkty i usługi dla obecnych oraz potencjalnych klientów i partnerów;
   • Samodzielne prowadzenie negocjacji z partnerami biznesowymi;
   • Współpraca biznesowa z kluczowymi klientami oraz partnerami zewnętrznymi;
   • Budowanie i utrzymywanie strategicznych relacji oraz stały kontakt z partnerami biznesowymi, rozpoznawanie ich potrzeb, aktywny udział w projektowaniu indywidualnie dedykowanych rozwiązań;
   • Aktywne śledzenie trendów rynkowych płatności bezgotówkowych, online i eCommerce;
   • Przygotowywanie prezentacji biznesowych i indywidualnie dopasowanych ofert dla klientów i partnerów;
   • Aktywny udział w spotkaniach biznesowych i operacyjnych w ramach rozwoju współpracy z klientami;
   • Reprezentowanie interesów firmy w trakcie spotkań z klientami;

   Jeśli:

   • Posiadasz wykształcenie wyższe;
   • Masz minimum trzy lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
   • Znasz branże płatniczą;
   • Posiadasz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, wysoka kultura osobista;
   • Proaktywnie podchodzisz do wykonywania obowiązków i posiadasz inicjatywę w rozwiązywaniu problemów;
   • Masz doskonałą organizacje pracy oraz umiejętność koordynacji wielu działań i zarządzania priorytetami;
   • Posiadasz orientację na biznes;
   • Umiesz efektywnie zarządzać czasem;
   • Jesteś samodzielny w wykonywaniu powierzonych zadań i odpowiedzialność za nie;
   • Masz dobrą znajomość pakietu MS Office;
   • Posiadasz prawo jazdy kat. B;
   • Posiadasz komunikatywną znajomość języka angielskiego;

   Sprawdź co mamy Ci do zaoferowania

   My gwarantujemy Ci:

   • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
   • Możliwość rozwoju wewnątrz organizacji;
   • Prywatną opiekę medyczną;
   • Prywatne ubezpieczenie na życie;
   • Kartę Multisport;
   • Kurs języka angielskiego;
   • Dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin;
   • Program poleceń pracowniczych;
   • Pracę w zespole otwartym na współpracę i wymianę doświadczeń;

   Aplikuj na stanowisko: Specjalista ds. Rozwoju Biznesu Terminali Płatniczych (Warszawa)

    więcej
    Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl
   • Junior IT Systems Administrator

    Zobacz szczegóły

    Do Twoich zadań należeć będzie:

    • wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów operacyjnych oraz podległych aplikacji,
    • obsługa zgłoszenia w systemie IT Support,
    • instalacja, konfiguracja i aktualizacja laptopów oraz serwerów Windows zgodnie z wewnętrznym standardem oraz procedurami,
    • realizować wnioski dostępowe do systemów i aplikacji ITCARD,
    • ewidencjonować licencje systemów i oprogramowania.

    Jeśli:

    • Posiadasz wykształcenie wyższe na kierunku informatycznym lub jesteś w trakcie studiów;
    • Administrowanie Windows 10 oraz Windows Server 2012-2019 nie stanowi dla Ciebie problemu;
    • Znasz Ms Office 365, MS AD oraz GPO;
    • Znasz oprogramowanie Vmware;
    • Znasz powszechnie stosowane koncepcje i praktyki w ramach standardów branżowych IT oraz korporacyjne procedury pomocy technicznej;
    • Jesteś graczem zespołowym i wyznajesz zasadę #cooperation works!
    • Podejmujesz inicjatywę przy realizowanych zadaniach oraz bierzesz odpowiedzialność za rezultat,
    • Jesteś otwarty/a na rozwój i doskonalenie zawodowe;
    • Swobodnie komunikujesz się w języku angielskim;

    Jeśli znasz podstawy Linuxa oraz standard bezpieczeństwa PCI DSS, będzie to Twój dodatkowy atut.

    Sprawdź co mamy Ci do zaoferowania

    Gwarantujemy Ci:

    • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B;
    • Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy w trybie hybrydowym;
    • Płatne wolne dni przy B2B;
    • Dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin;
    • Możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze technologii płatniczych;
    • Szkolenia z zakresu aplikacji i systemów wsparcia;
    • Program poleceń pracowniczych,
    • Luźny dress code,
    • Integracje, konkursy i wydarzenia firmowe,
    • Pakiet benefitów opłacany przez pracodawcę (m. in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport);
    • Prace w zespole otwartym na współpracę i wymianę doświadczeń;

    Aplikuj na stanowisko: Junior IT Systems Administrator

     więcej
     Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl
    • ATM Technical Account Manager

     Zobacz szczegóły

     Do Twoich zadań należeć będzie:

     • Bieżąca współpraca z obecnymi klientami oraz utrzymywanie długofalowych relacji.
     • Świadczenie pomocy technicznej klientom, zrozumienie ich wymagań i dostarczanie rozwiązań.
     • Współpraca z zespołami wdrożeniowymi w celu zapewnienia skutecznej i możliwie bezproblemowej integracji produktów z systemami klienta.
     • Prowadzenie warsztatów technicznych dla klientów.
     • Weryfikacja zgodności proponowanych rozwiązań z wymaganiami i założeniami klienta.
     • Ścisła współpraca z zespołami biznesowymi i produktowymi w celu opracowywania spersonalizowanych ofert skierowanych do istniejącej bazy klientów.
     • Zbieranie i udostępnianie opinii klientów, aby pomóc im zidentyfikować potencjalne nowe funkcje lub produkty.
     • Analizowanie potrzeb i identyfikowanie rozwiązań, które można zaoferować obecnym klientom w ramach posiadanego portfela usług i produktów.
     • Współpraca z zespołem sprzedaży w celu udoskonalenia procesu sprzedaży i zapewnienia utrzymania i poszerzania portfela klientów.
     • Śledzenie wskaźników wydajności sprzedaży.

     Jeśli:

     • Znasz technologię i masz umiejętność przekazywania wiedzy technicznej w sposób zrozumiały dla klientów.
     • Komunikatywność to Twoja mocna strona;
     • Jesteś graczem zespołowym i wyznajesz zasadę #cooperation works!;
     • Lubisz pracę z klientem;
     • Swobodnie komunikujesz się w języku angielskim;
     • Jesteś samodzielny/a w działaniu;
     • Bardzo dobrze organizujesz swoją pracy;
     • Potrafisz myśleć analityczniełączyć fakty;
     • Bardzo dobrze znasz MS Office;
     • Masz doświadczenie na podobnym stanowisku albo w obszarze obsługi klienta i/lub zarządzania projektami.
     • Posiadasz wykształcenie wyższe związane z informatyką, inżynierią lub w zakresie nowych technologii;
     • Dodatkowym autem będzie doświadczenie w podobnej branży.

     Sprawdź co mamy Ci do zaoferowania

     My gwarantujemy Ci:

     • możliwość zdobycia doświadczenia w rozwojowej branży technologicznej,
     • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
     • elastyczne godziny pracy, możliwość pracy w formie hybrydowej,
     • dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin,
     • płatne dni wolne przy B2B,
     • program poleceń pracowniczych,
     • pracę w zespole ekspertów, otwartych na współpracę i wymianę doświadczeń,
     • pakiet benefitów opłacany przez pracodawcę (m. in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport, kurs języka angielskiego),
     • integracje, konkursy i wydarzenia firmowe.

     Aplikuj na stanowisko: ATM Technical Account Manager

      więcej
      Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl
     • IT Operations Specialist (Warszawa)

      Zobacz szczegóły

      Do Twoich zadań należeć będzie:

      • Monitoring usług świadczonych przez Grupę ITCARD; w tym aplikacji i systemów, infrastruktury i sieci również w zakresie bezpieczeństwa;
      • Przeprowadzanie analizy, oceny oraz badanie ostrzeżeń i błędów generowanych przez systemy IT, aplikacje i elementy infrastruktury;
      • Obsługa awarii oraz koordynowanie procesu ich usuwania, a także skutków jakie powstały;
      • Wykonywanie, monitorowanie oraz koordynowanie prac utrzymaniowych;
      • Monitorowanie oraz raportowanie SLA;
      • Obsługa systemów produkcyjnych i testowych na poziomie operatora;
      • Zarządzanie bazą zasobów IT (Asset Management);

      Jeśli:

      • Posiadasz wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, studenci/absolwenci na ostatnim roku studiów mile widziani;
      • Znajomość technologii informatycznych nie jest Ci obca;
      • Posiadasz znajomość SQL, bazy Oracle, MSSQL;
      • Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia;
      • Jesteś graczem zespołowym i wyznajesz zasadę #cooperation works!
      • Twoją ambicją jest ciągły rozwój;
      • Podejmujesz inicjatywę przy realizowanych zadaniach oraz bierzesz odpowiedzialność za rezultat;
      • Posiadasz komunikatywną znajomość języka angielskiego;

      Sprawdź co mamy Ci do zaoferowania ??

      My gwarantujemy Ci:

      • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B;
      • Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy w trybie hybrydowej;
      • Płatne wolne dni przy B2B;
      • Dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin 😉
      • Program rekomendacji Pracowników;
      • Szkolenia z zakresu obsługi sprzętu, aplikacji.
      • Ubezpieczenie na życie;
      • Prywatne ubezpieczenie medyczne;
      • Kartę Multisport;
      • Kurs języka angielskiego;

      Aplikuj na stanowisko: IT Operations Specialist (Warszawa)

       więcej
       Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl
      • Specjalista | Specjalistka ds. Sprawozdawczości (Warszawa)

       Zobacz szczegóły

       Do Twoich zadań należeć będzie:

       • Raportowanie do instytucji zewnętrznych (w tym organów nadzorujących i GUS).
       • Przygotowywanie danych, analiza poprawności danych wsadowych i raportowanie do jednostek wewnętrznych/zewnętrznych zgodnie z zapotrzebowaniem.
       • Bieżąca analiza przepisów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.
       • Analiza wytycznych organów zewnętrznych niezbędnych do sporządzania raportów i sprawozdań.
       • Współpraca z jednostkami wewnętrznymi w zakresie budowania raportów, pozyskiwania danych niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych.
       • Prowadzenie korespondencji z organami zewnętrznymi w zakresie obowiązków sprawozdawczych.
       • Współpraca przy tworzeniu narzędzi raportowych, dążenie do automatyzacji procesów.
       • Tworzenie i aktualizacja procedur w ramach prowadzonej sprawozdawczości.

       Jeśli:

       • posiadasz doświadczenie zawodowe w obszarze sprawozdawczości, finansów, bankowości, księgowości.
       • masz wykształcenie wyższe, mile widziane z kierunków ekonomicznych, matematycznych.
       • dobrze obsługujesz pakiet MS Office, w szczególności Excel.
       • cechuje Cię komunikatywność, zaangażowanie i dążenie do określonych celów.
       • posiadasz zdolności analitycznego myślenia oraz szybkiego przyswajania wiedzy.
       • cechuje Cię terminowość i obowiązkowość, dokładność i skrupulatność.

       Mile widziane: Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

       Sprawdź co mamy Ci do zaoferowania 

       My gwarantujemy Ci:

       • współpracę z największymi firmami na rynku płatności,
       • współprace z zespołem otwartym na wymiaę wiedzy i doświadczeń,
       • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
       • elastyczne godziny pracy, możliwość pracy w formie hybrydowej,
       • dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin,
       • program rekomendacji pracowników,
       • pakiet benefitów opłacany przez pracodawcę (m. in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport, kurs języka angielskiego),
       • praca w zespole otwartym na współpracę i wymianę doświadczeń.

       Aplikuj na stanowisko: Specjalista | Specjalistka ds. Sprawozdawczości (Warszawa)

        więcej
        Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl
       • Manager aplikacji – Cards & Fintech (Warszawa)

        Zobacz szczegóły

        Do Twoich zadań należeć będzie:

        • Zarządzanie i administrowanie aplikacjami do zarządzania kartami płatniczymi oraz processingu transakcji płatniczych od strony wydawniczej;
        • Zarządzanie zmianami w aplikacji: projektowanie/zgłaszanie/testowanie/nadzór instalacji nowych funkcjonalności zgodnie z PCI DSS;
        • Współpraca z dostawcami oprogramowania oraz innymi jednostkami organizacyjnymi przy utrzymaniu systemów oraz planowaniu ich rozwoju;
        • Zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem systemów przetwarzania;
        • Obsługa incydentów w systemie i awarii zgodnie z obowiązującymi modelami i procedurami;
        • Wsparcie użytkowników w ramach II Linii;
        • Zapewnienie wymaganych poziomów dostępności;

        Jeśli:

        • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
        • Znajomość rynku usług płatniczych w obszarach: card management, Access Control Server, płatności mobilne;
        • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
        • Podstawowa znajomość SQL;
        • Umiejętności tworzenia i pracy z dokumentacją techniczną;
        • Zaangażowanie w pracę;
        • Kreatywność i innowacyjność;
        • Odpowiedzialność za powierzone obowiązki;
        • Chęć ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego;
        • Umiejętność pracy w zespole;

        Sprawdź co mamy Ci do zaoferowania

        My gwarantujemy Ci:

        • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B.
        • Możliwości zdobycia cennego oświadczenia pod okiem ekspertów i praktycznych umiejętności w rozwojowej branży.
        • Pakiet benefitów opłacany przez pracodawcę (ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, karta Multisport, kurs języka angielskiego).
        • Elastyczny czas pracy z możliwością pracy w formie hybrydowej.
        • Dofinansowanie szkoleń, kursów, konferencji branżowych.
        • Płatne dni wolne przy B2B. Dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

        Aplikuj na stanowisko: Manager aplikacji – Cards & Fintech (Warszawa)

         więcej
         Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl
        • Młodszy księgowy | Młodsza księgowa (Warszawa)

         Zobacz szczegóły

         ZADANIA NA STANOWISKU:

         • analiza, weryfikacja, dekretowanie dokumentów i księgowanie operacji gospodarczych,
         • księgowanie faktur kosztowych oraz wystawianie faktur sprzedażowych,
         • uzgadnianie stanów magazynowych,
         • analiza i uzgadnianie sald kont,
         • udział w zamknięciu miesiąca i roku,
         • udział w planowaniu budżetu oraz opracowywanie prognoz finansowych w ujęciu produktowym,
         • przygotowywanie raportów i sprawozdań dla Zarządu oraz dyrekcji,
         • przygotowywanie danych dla audytora zewnętrznego zgodnie z zapotrzebowaniem,
         • współpraca z administratorami technicznymi systemu finansowo-księgowego,
         • archiwizacja dokumentów.

         NASZE OCZEKIWANIA:

         • zdolności analitycznego myślenia,
         • umiejętność pracy w zespole,
         • dobra organizacja pracy,
         • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone obowiązki. 

         MILE WIDZIANE (dodatkowe informacje):

         Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

         Sprawdź co mamy Ci do zaoferowania ??

         My gwarantujemy Ci:

         • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
         • dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin,
         • program rekomendacji pracowników,
         • elastyczny czas pracy,
         • możliwości zdobycia cennego doświadczenia pod okiem ekspertów i praktycznych umiejętności w rozwojowej branży,
         • pakiet benefitów opłacany przez pracodawcę (m. in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport, kurs języka angielskiego),
         • praca w zespole otwartym na współpracę i wymianę doświadczeń.

         Aplikuj na stanowisko: Młodszy księgowy | Młodsza księgowa (Warszawa)

          więcej
          Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl
         • Praktyki i staże

          Zobacz szczegóły

          Interesują Cię praktyki albo staże, napisz do nas na adres: praktyki@itcard.pl bądź wypełnij formularz

          Aplikuj na stanowisko: Praktyki i staże

           więcej
           Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl

          Droga do ITCARD

          • 1

          • 2

          • 3

          • 4

          Oprócz rozmowy kwalifikacyjnej możemy zaprosić Cię na testy wiedzy, testy językowe lub assessment center.

          Na pokładzie

          Wchodząc na pokład ITCARD będziesz wdrażana/y do organizacji i przygotujesz się do pracy w naszej firmie.

          • Pomoże Ci w tym przydzielony specjalnie dla Ciebie opiekun wdrożeniowy.
          • Twój szef na bieżąco będzie przekazywał Ci feedback na temat Twojej pracy, uwzględniając obszary do rozwoju.
          • W ramach edukacji wewnętrznej nasz team przekaże Ci informacje niezbędne do pracy.
          .

          Healthy living

          Od 6 lat prowadzimy zintegrowane działania edukacyjne oraz zachęcające do aktywności fizycznej, wypoczynku, racjonalnego żywienia oraz utrzymania równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym. Zasada work life balance jest dla nas ważna. W ramach Projektu co roku organizujemy konkurs ITCARD Fighters oraz wydarzenia związane ze zdrowym stylem życia, dbamy o nasz rozwój oraz zdrowie mentalne. Wspieramy również zainteresowania i pasje naszych pracowników.

          Friendly Workplace

          W 2021 i 2022 roku otrzymaliśmy wyróżnienie, które jest dowodem, że warto z nami pracować. Dwa lata z rzędu jesteśmy bowiem w gronie najlepszych pracodawców w Polsce.

          Marka Pracodawcy.pl nagradza te firmy, które szanują i wspierają model równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, stawiają na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami, inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań.


          Zobacz, co mówią o nas pracownicy!

          • Bartosz Borowski

           Kierownik działu

           Praca w ITCARD to przede wszystkim praca z zespołem kreatywnych, przyjaznych osób, które stanowią zgrany team najlepszych specjalistów w branży płatniczej. Z mojej perspektywy największym plusem kariery w ITCARD jest dynamiczna możliwość rozwoju – każdy pracownik wykazujący potencjał i ambicje zawsze zostawał dostrzeżony i doceniony w organizacji. 7 lat, które już tu spędziłem, to zdecydowanie wartościowy czas, podczas którego miałem okazję pracować przy wielu ciekawych projektach, obserwując szybki i elastyczny rozwój całej firmy.

          • Paweł Budziński

           Senior Security Enigneer

           W ITCARD pracuję już̇ 8 lat, a wciąż̇ czuję, że się rozwijam, i nigdy się nie nudzę̨. Wpływ na to mają niewątpliwie coraz to nowsze wyzwania, którym staram się każdego dnia sprostać́ wraz z moim zespołem. Lubię̨ to, że mamy wspólne cele i wzajemnie się nakręcamy, by je zrealizować́. Cieszy mnie to, że swoimi działaniami wpływamy na szybki rozwój naszej firmy.