Kariera w ITCARD

Nowoczesne płatności zrewolucjonizowały nasze życie, wpływając na rozwój eCommerce czy pozwalając płynnie działać platformom online’owym i aplikacjom mobilnym. Dziś branża płatności to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki, wykorzystujący najnowsze zdobycze technologiczne. Jesteśmy liderem na rynku płatności, wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby nadać kierunek branży płatności. Pracujemy z największymi graczami w tej branży. Jeśli tak jak my lubisz wyzwania, chcesz nadać kierunek swojej karierze, współpracować z ekspertami i zdobyć cenne doświadczenie – dołącz do nas!

Zobacz oferty
.

TEAM ITCARD!

Za każdym sukcesem naszej firmy stoją ludzie – nasi pracownicy! To dzięki ich działaniom, zaangażowaniu i motywacji każdego dnia rozwijamy się i zmierzamy do wspólnego celu. Wyznajemy wspólne wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Stawiamy na pracę zespołową, partnerskie relacje, indywidualne podejście i elastyczny model pracy. Poszukujemy osób takich, jak my – otwartych, pełnych pasji i zaangażowanych! W ITCARD masz realny wpływ na swoją pracę i realizowane projekty. Cenimy sobie proaktywność i zaangażowanie naszych pracowników oraz doceniamy ich inicjatywy. W pełni wykorzystujemy potencjał naszego zespołu, tworząc wewnętrzny rynek pracy. Stały rozwój ITCARD i szerokie portfolio oferowanych usług oraz rozwiązań pozwala mierzyć się z nowymi wyzwaniami, oraz rozwijać się w różnych obszarach.

Na co możesz liczyć z naszej strony?

prywatna opieka medyczna

Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie, bo chcemy dbać o Twoje zdrowie.

ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie, aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twoim najbliższym.

świadczenia prorodzinne

Świadczenia prorodzinne w postaci m.in. dodatków finansowych czy wyprawki dla każdego dziecka oraz konkursów i pikników rodzinnych.

pomoc socjalna

Pomoc socjalną na wypadek niespodziewanych sytuacji losowych, w postaci pożyczek pracowniczych, zapomóg i finansowania przeprowadzki.

elastyczny system pracy

Elastyczny system pracy w trybie hybrydowym – częściowo w naszym nowoczesnym i wygodnym biurze, częściowo zaś w lokalizacji, którą wybierzesz.

nagrody i premie

Nagrody i premie – przyznawane miesięcznie lub rocznie, także premie uznaniowe i nagrody jubileuszowe.

wsparcie w rozwoju

Wsparcie Twojego rozwoju poprzez kursy językowe i szkolenia specjalistyczne, udział w konferencjach branżowych, a także finansowanie zakupu literatury specjalistycznej.

nauka zdrowego dożywiania

Inicjatywy związane z nauką zdrowego odżywiania, bilety do kina, fotele do masażu w biurze oraz imprezy integracyjne.

Otwarte rekrutacje

 • IT Operations Specialist (Warszawa, Łomża)

  Zobacz szczegóły

  Twój zakres obowiązków

  • Monitoring usług świadczonych przez Grupę ITCARD; w tym aplikacji i systemów, infrastruktury i sieci również w zakresie bezpieczeństwa;
  • Przeprowadzanie analizy, oceny oraz badanie ostrzeżeń i błędów generowanych przez systemy IT, aplikacje i elementy infrastruktury;
  • Obsługa awarii oraz koordynowanie procesu ich usuwania, a także skutków jakie powstały;
  • Wykonywanie, monitorowanie oraz koordynowanie prac utrzymaniowych;
  • Monitorowanie oraz raportowanie SLA;
  • Obsługa systemów produkcyjnych i testowych na poziomie operatora;
  • Zarządzanie bazą zasobów IT (Asset Management);
  • Praca w systemie zmianowym 24/7 (6-14 /14-22 /22-6 /8-14).

  Nasze wymagania

  • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, studenci/absolwenci na ostatnim roku studiów mile widziani;
  • Znajomość technologii informatycznych nie jest Ci obca ;
  • Znajomość SQL, bazy Oracle, MSSQL;
  • Umiejętność analitycznego myślenia;
  • Chęć ciągłego rozwoju i zdobywania wiedzy;
  • Odpowiedzialność za rezultat;
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
  • Umiejętność pisania skryptów bash;
  • Znajomość języka Python.

  To oferujemy?

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B;
  • Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy w trybie hybrydowej bądź zdalnej;
  • Płatne wolne dni przy B2B;
  • Szkolenia z zakresu obsługi sprzętu, aplikacji i systemów wsparcia;
  • Pakiet benefitów (m. in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport);
  • Wysokiej jakości narzędzia do pracy;
  • Praca w zespole otwartym na współpracę i wymianę doświadczeń;

  Aplikuj na stanowisko: IT Operations Specialist (Warszawa, Łomża)

   więcej
   Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl
  • Manager Projektu (Warszawa)

   Zobacz szczegóły

   Twój zakres obowiązków

   • Bieżące nadzorowanie i zarządzanie realizowanymi projektami.
   • Gromadzenie i analizowanie wymagań projektowych oraz powoływanie i nadzorowanie zespołów projektowych
   • Analizowanie i szacowanie kosztów realizacji projektów.
   • Kontrola realizacji budżetu projektu.
   • Kontakty z dostawcami produktów i usług oraz nadzór nad dostarczanymi rozwiązaniami.
   • Prowadzenie projektów z organizacjami płatniczymi Visa/Mastercard, bankami oraz klientami ITCARD,
   • Ocena i zarządzanie ryzykiem projektowym.
   • Prowadzenie dokumentacji projektowej i procesowej, dokumentowanie wykonanych prac.
   • Stałe identyfikowanie potrzeb biznesowych, integracja procesów i narzędzi wspierających realizację projektów.
   • Wdrażanie nowych usługi i produktów dla przyszłych i obecnych klientów.
   • Prawidłowy i płynny przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w ramach Grupy Kapitałowej ITCARD.

   Nasze wymagania

   • Co najmniej 4 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
   • Doświadczenie w prowadzeniu wielu projektów jednocześnie;
   • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
   • Dobrą organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
   • Odpowiedzialność za swoje zadania;
   • Umiejętność wyznaczania priorytetów oraz zarządzania swoim czasem w pracy wielozadaniowej;
   • Umiejętność szybkiego diagnozowania oraz rozwiązywania problemów;
   • A do tego potrafisz efektywnie współpracować w otoczeniu zdalnym i jesteś otwarty na nowe wyzwania to szukamy właśnie Ciebie!

   Aplikuj na stanowisko: Manager Projektu (Warszawa)

    więcej
    Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02 231 Warszawa. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego 1) dane osobowe, w tym: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez aplikanta, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy; 2) inne dane osobowe, o ile zostaną przekazane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) w przypadku udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 4) w sytuacji, gdy aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody; 5) dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania Przetwarzanie danych obejmuje pozyskane od kandydata lub agencji rekrutacyjnej dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym kontaktu z kandydatem oraz wykonania działań w celu podjęcia współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych: 1) dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania; 2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania zgody w zależności co wystąpi pierwsze. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom, agencjom rekrutacyjnym w związku z realizacją zobowiązań umownych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl

   Droga do ITCARD

   • 1

   • 2

   • 3

   • 4

   Oprócz rozmowy kwalifikacyjnej możemy zaprosić Cię na testy wiedzy, testy językowe lub assessment center.

   Na pokładzie

   Wchodząc na pokład ITCARD będziesz wdrażana/y do organizacji i przygotujesz się do pracy w naszej firmie.

   • Pomoże Ci w tym przydzielony specjalnie dla Ciebie opiekun wdrożeniowy.
   • Twój szef na bieżąco będzie przekazywał Ci feedback na temat Twojej pracy, uwzględniając obszary do rozwoju.
   • W ramach edukacji wewnętrznej nasz team przekaże Ci informacje niezbędne do pracy.
   .

   Healthy living

   Od 6 lat prowadzimy zintegrowane działania edukacyjne oraz zachęcające do aktywności fizycznej, wypoczynku, racjonalnego żywienia oraz utrzymania równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym. Zasada work life balance jest dla nas ważna. W ramach Projektu co roku organizujemy konkurs ITCARD Fighters oraz wydarzenia związane ze zdrowym stylem życia, dbamy o nasz rozwój oraz zdrowie mentalne. Wspieramy również zainteresowania i pasje naszych pracowników.

   Friendly Workplace

   W 2021 i 2022 roku otrzymaliśmy wyróżnienie, które jest dowodem, że warto z nami pracować. Dwa lata z rzędu jesteśmy bowiem w gronie najlepszych pracodawców w Polsce.

   Marka Pracodawcy.pl nagradza te firmy, które szanują i wspierają model równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, stawiają na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami, inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań.


   Zobacz, co mówią o nas pracownicy!

   • Bartosz Borowski

    Kierownik działu

    Praca w ITCARD to przede wszystkim praca z zespołem kreatywnych, przyjaznych osób, które stanowią zgrany team najlepszych specjalistów w branży płatniczej. Z mojej perspektywy największym plusem kariery w ITCARD jest dynamiczna możliwość rozwoju – każdy pracownik wykazujący potencjał i ambicje zawsze zostawał dostrzeżony i doceniony w organizacji. 7 lat, które już tu spędziłem, to zdecydowanie wartościowy czas, podczas którego miałem okazję pracować przy wielu ciekawych projektach, obserwując szybki i elastyczny rozwój całej firmy.

   • Paweł Budziński

    Senior Security Enigneer

    W ITCARD pracuję już̇ 8 lat, a wciąż̇ czuję, że się rozwijam, i nigdy się nie nudzę̨. Wpływ na to mają niewątpliwie coraz to nowsze wyzwania, którym staram się każdego dnia sprostać́ wraz z moim zespołem. Lubię̨ to, że mamy wspólne cele i wzajemnie się nakręcamy, by je zrealizować́. Cieszy mnie to, że swoimi działaniami wpływamy na szybki rozwój naszej firmy.